Singulars Magazín

SINGULARS MAGAZÍN: LA FINESTRA A LA CULTURA DE TARRAGONA

El meu últim projecte de disseny editorial ha estat el disseny de la revista Singulars Magazín. Aquest projecte m’ha estat encarregat per Singulars Agency, i es tracta d’una publicació cultural de la província de Tarragona que busca apropar la cultura, l’artesania, l’art i la tradició de la regió a través de les històries i les persones que la fan possible.

L’objectiu ha estat crear una publicació atractiva i coherent visualment, que fos capaç de transmetre els valors i l’essència de la revista de manera efectiva. Per aconseguir-ho, he treballat en totes les etapes del procés de disseny, des de la definició dels elements gràfics fins a la composició de les pàgines i la selecció de les imatges i els tipus de lletra.

Una de les qüestions més importants a l’hora de dissenyar la revista ha estat trobar l’equilibri entre la creativitat i la funcionalitat, ja que la publicació havia de ser atractiva per al lector, però també fàcil de llegir i navegar. Per això, he utilitzat elements gràfics que ajudessin a estructurar la informació de manera clara i coherent, així com una tipografia llegible i adaptada als diferents formats de pàgina.

En resum, el meu objectiu ha estat dissenyar una revista que atragués l’atenció del lector i el convidés a descobrir els diferents continguts que s’hi troben. Crec que he aconseguit transmetre la personalitat i l’essència de la revista de manera efectiva.

El resultat final ha estat una revista amb un estil modern i atractiu, amb una cuidada selecció de materials.
 • Client

  Singulars Agency

 • Any

  2022

 • Serveis

  Disseny Editorial
  Disseny Gràfic